+ Algemene voorwaarden - webinair

Inschrijven voor een online presentatie gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
Rectavit NV bevestigt per e-mail op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres separaat de inschrijving. Rectavit NV behoudt zich het recht voor een inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. De inschrijving voor de online presentatie is alleen bedoeld voor het gebruik door de deelnemer. De inschrijvingsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan derden; dit kan uw eigen toegang belemmeren, aangezien de toegang tot het webinar alleen mogelijk is door een voorafgaande inschrijving. Ook het materiaal en de opname van de online presentatie zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik door de deelnemer en mogen niet worden doorgestuurd aan derden.
Uitschrijving kan alleen per e-mail. Een uitschrijving is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging van Rectavit NV heeft ontvangen op het e-mailadres dat hij bij de inschrijving heeft opgegeven.

De virtuele eventfaciliteit bevat een functie waarmee audio en alle documenten en ander materiaal dat tijdens de sessie wordt uitgewisseld of bekeken, kunnen worden opgenomen. Door deel te nemen aan een sessie stemt u automatisch in met dergelijke opnames. Als u niet instemt met de opname, neem dan tijdig voor de datum van de online presentatie contact op met Rectavit NV om uw zorgen te bespreken. Voor deelname aan de online presentatie kan het nodig zijn dat u uw software-instellingen op uw webtoestel configureert bij het eerste gebruik, of dat u de software voor uw besturingssysteem downloadt. Hou er rekening mee dat u mogelijk beheerdersrechten op uw computer nodig hebt om de software handmatig te kunnen installeren.

De informatie in online presentatie is uitsluitend bedoeld voor toepassing van die informatie voor marketingdoeleinden en de verkoop en het gebruik van Rectavit producten. Het is de deelnemer niet toegestaan informatie uit de online presentatie te gebruiken voor met Rectavit NV concurrerende diensten en producten, waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: het geven van opleidingen, trainingen, cursussen, masterclasses en/of presentaties.

Rectavit NV spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de online presentaties. Na afloop ontvangt de deelnemer mogelijk een evaluatieformulier, invullen kan met naam maar ook anoniem. Rectavit NV gebruikt de gegevens om de online presentaties waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, sprekers en andere betrokkenen te beoordelen.

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Rectavit NV gegeven online presentaties dienen binnen een redelijk termijn na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Rectavit NV kenbaar worden gemaakt via technical.services@rectavit.be of t.a.v. Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi.

De privacy verklaring van Rectavit NV is van toepassing, zie http://rectavit.be/nl/ourcomp/23/privacy-verklaring.aspx.


 
  GA TERUG
 
© Rectavit N.V Ambachtenlaan 4 - B-9080 Lochristi - T: +32 (0)9 216 85 20 - F: +32 (0)9 216 85 30 - info@rectavit.be - Privacy policy - Cookie policy