dddd

U bent hier: Parketwijzer > Praktische tips voor het plaatsen van parket

Praktische tips voor het plaatsen van parket
 

Parket:

• Vraag na bij de leverancier van het parket of deze wel voldoende droog is. Het parket mag een restvochtgehalte bevatten van 7 tot 11%. Bij een lager of hoger vochtgehalte, is het afgeraden het parket te plaatsen. Laat het parket in de originele verpakking samen met de lijm acclimatiseren in de ruimte waar het moet geplaatst worden.

• Zorg voor een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid: +15 à + 25°C bij een RV 45 à 55%, zowel voor het parket, de lijm, de omgeving als de ondergrond.

• Tijdens het acclimatiseren, niet pleisteren of schilderen in de ruimte. Dit verhoogt de relatieve vochtigheid aanzienlijk. Voor het plaatsen van het parket moeten de bewerkte muren (bepleistering of verf) volledig droog zijn.

 

Ondergrond:

• Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen droog, vast, zuiver, stof-, vet- en olievrij is.

• Vloerverwarming uitschakelen volgens de geijkte procedure.

• Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen voldoende droog is:

                Restvochtgehalte:

Restvochtgehalte

Vloerverwarming

Zonder

Met

Cementgebonden

Max 2%

Max 1,5%

Anhydriet

Max 0,7%

Max 0,5%

Deze waarden gelden voor metingen met een Carbid meter.

Indien de ondergrond een te hoog restvochtgehalte heeft door onvoldoende uitdroging (vuistregel: 1 week drogen per cm chape) of door opstijgend capillair vocht, kan Rectavit 2K Vochtscherm ingezet worden:

               Restvochtgehalte met 2K Vochtscherm:

Restvochtgehalte
met
2K Vochtscherm

Vloerverwarming

Zonder

Met

Cementgebonden

Max 7%

Max 5%

Anhydriet

Max 5%

Max 3%

Deze waarden gelden voor metingen met een Carbid meter.

• Zorg dat de ondergrond voor het plaatsen vast is. Schuur de ondergrond op tot op een vaste laag, zodat ook alle onzuiverheden (oude lijmresten ed.) verwijderd zijn. Een anhydriet chape dient steeds geschuurd te zijn alvorens het parket te plaatsen. Indien er twijfel is bij poederende, verzande of verbrande ondergronden, kan steeds een krastest uitgevoerd worden. Bij een zwak resultaat is het aangewezen de ondergrond voor te strijken met Primer Deep P1600 of Primer PUP 1000 indien er gewerkt wordt met de PU-lijmen Rectavit 245 of Rectavit 247.

• Gladde ondergronden steeds goed opruwen.

• Bij het plaatsen van parket op tegelvloeren, deze steeds eerst goed reinigen. Oude polish lagen kunnen verwijderd worden met Rectavit Floor Deep Cleaner. Steeds naspoelen met zuiver water en wachten tot de ondergrond volledig droog is alvorens te verlijmen.

• Zorg voor een zuivere ondergrond. Bij renovatie moeten oude lijmresten mechanisch verwijderd worden. Olie- en vetvlekken kunnen verwijderd worden met Rectavit Vlekkenverwijderaar Net-Oil.

• Controleer tevens de vlakheid van de ondergrond. Indien er onder een regel van 2 m een verschil is:

 

Parket rechtstreeks op ondergrond Parket met onderparket

< 2mm

Mogelijk met alle Rectavit parketlijmen.

Mogelijk met alle Rectavit parketlijmen.

2 - 4mm

Rechtstreeks met Rectavit 248 Cordon
Voor de andere parketlijmen, eerst egaliseren.

Mogelijk met alle Rectavit parketlijmen.

4 - 5mm

Rechtstreeks met Rectavit 248 Cordon
Voor de andere parketlijmen, eerst egaliseren.

Steeds eerst egaliseren.

> 5mm

Steeds eerst egaliseren.

Steeds eerst egaliseren.

    Gebruik steeds een adequaat egaliseermiddel.

• De hybride lijmen, Rectavit 248 Cordon, Rectavit 249 Rectavit 249 Express, hebben normaal geen voorstrijk nodig. Enkel bij (zeer) sterk absorberende ondergronden is het aangewezen eerst de voorstrijk Primer Surface P1500 te gebruiken. Een druppeltest kan hier uitsluitsel geven.

• Net vóór het plaatsen, de ondergrond nog eens grondig stofzuigen.

 

Plaatsing:

• Het plaatsen van het parket gebeurt het best bij +15 à + 20°C en bij een RV 50 à 60%.

• Laat voldoende ruimte vrij tussen het parket en de muur. De vuistregel hier is minimum de dikte van het (massief) parket, op zijn minst 1,5 cm rondom muren en andere uitstekende elementen.

• Werk met de voorgeschreven lijmkam. Dit is meestal:

 

B3 B11

241 - 243 - 247

 

 

245 - 249 - 249 Express

Voor kleine formaten
(< 60 mm B x 250 mm L)

 

• Plaats het parket binnen de vooropgestelde opentijd:

 

Opentijd Correctietijd

241

10 - 15 min

30 - 40 min

243

30 - 40 min

25 - 30 min

245

60 - 75 min
(potlife max. 60 min)

90 - 120 min
247 60 min ± 30 min
248 ± 15 min ± 5 min
249 ± 30 min ± 30 min
249 Express ± 20 min ± 10 min

• De lijmoverdracht bij het inleggen van het parket moet voldoende zijn (minstens 80%).

• Respecteer de droogtijd, alvorens het parket verder af te werken.

 

Beloopbaar na Opschuren na Belasten na

241

12 h

24 h

48 h

243 - 245 - 247 - 248

12 h

24 h

24 h

249

3 h

24 h

24 h

249 Express 2 h 12 h 12 h

• Bij vloerverwarming, deze terug inschakelen volgens de geijkte procedure.

  

Bij twijfel:

• Onze verdelers en technische dienst staan steeds tot uw dienst.


GA TERUG
© Rectavit N.V Ambachtenlaan 4 - B-9080 Lochristi - T: +32 (0)9 216 85 20 - F: +32 (0)9 216 85 30 - info@rectavit.be - Privacy policy - Cookie policy