Brandwering

Brandwering: compartimentering

Het afdichten van voegen langs brandwerende bouwelementen en doorvoeringen van brandcompartimentwanden wordt steeds belangrijker, zeker in de alsmaar groter wordende wooncomplexen en appartementsgebouwen. Een goede brandwerende aansluiting tussen de bouwelementen is dus essentieel.

  • Bewoners: bewoners moeten het gebouw veilig kunnen verlaten via de hiertoe ontworpen vluchtwegen
  • Interventiedienst: interventiediensten moeten de brand op een veilige manier kunnen bestrijden 
  • Goederen: goederen moeten gevrijwaard kunnen worden.

Voor voegen tot 30 mm breed is de voegkit Promaseal-S® uitgebreid getest en goedgekeurd:

  • Voor horizontale en verticale voegen in steenachtige materialen

           - E120 /EI 30
           - E120 /EI 60
           - E120 /EI 120

  • Voor afdichtingen rond doorvoeringen

           - Verlichtingkabels doorheen brandwerend plafondscherm
           - Elektrokabeldoorvoeringen doorheen brandwerende muren
           - Eenvoudige openingen in een brandwerende wand met Ø tot 25 mm, éénzijdig afgedicht

  • Voor afdichtingen rond kunststof buisdoorvoeringen, in combinatie met een brandmanchette

           - E30 /EI 30 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
           - E60 /EI 60 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
           - E120 /EI 120 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
 

Voor grotere voegen tussen 6-40 mm en het monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf ½ h en Rf 1 h) is het PU-schuim PromaFoam-C® de beste keuze.

Ook de brandweerstand van PromaFoam-C® is uitgebreid getest en goed bevonden tot Rf 2h, volgens brandproefverslagen:
           - 118830 (PV7377)
           - 118860 (PV9073)
           - 114130 (PV8069) 1181 (94 CVB R0639 / 94 CVB R0640)
           - 118260 (PV7382)
           - 112360 (PV8376)

Op zoek naar inspiratie?
Volg ons op sociale media: