G70_Gevelsteen op plafond_zoom

Façadesteen verlijmen op geveldrager

Type steen: aangeleverde gevelsteen
Materiaal/Type geveldrager: aangeleverd profiel
Werkinstructies
 1. Het metalen gevelprofiel moet zuiver zijn van alle loszittende delen en zuiver/vochtvrij gemaakt worden.
 2. Het metalen profiel ontvetten met Dissol Cleaner
 3. Het metalen profiel opruwen met schuurpapier korrel 80.
 4. Het metalen gevelprofiel behandelen met Surface Activator. De instructies voor het gebruik van Surface Activator staan beschreven in de technische fiche.
 5. De steen dient voldoende droog en stofvrij te zijn. Indien nodig dienen stof en loszittende delen verwijderd te worden met een stijve borstel of pluisvrije doek. Daarna de steen aan de hechtingzijdes behandelen met Primer PUP 1000Bij sterk poreuze stenen: 2x primeren. Het product volledig laten drogen totdat het niet meer kleverig aanvoelt, 3 à 4h. Dan pas kan er gelijmd worden, voor een tweede laag best 24h wachten. De voorstrijk moet binnen 72h bedekt worden met lijm of met een tweede laag voorstrijk.
 6. De steen voldoende verlijmen met G70 Heavy Duty. Gebruik een spuitmond met V-insnijding en zet deze loodrecht op de steen opdat een gelijkmatige 3-hoekslijmril wordt aangebracht in de juiste hoeveelheid en zonder luchtinsluitingen. Zet de lijmrillen zodanig dat eventueel aanwezig vocht kan er uitlopen. Na aandrukken dient er een dekking van 60% te zijn op het oppervlak.
 7. Ook op de zijkant van de steen primer aanbrengen en verlijmen.
 8. Verlijming uitvoeren vóór velvorming van de lijm zodat er een goede lijmoverdracht is op het metalen gevelprofiel. De plaatser dient zich ervan te vergewissen dat de velvormingstijd niet wordt overschreden. De velvorming wordt verkort door hogere omgevingstemperatuur en hogere luchtvochtigheid.
 9. Voldoende aandrukken.
 10.  Niet plaatsen bij vorst of regen (metaal te koud) minimaal bij temperatuur van boven 10°C.
 11.  Ondersteunen tot volledige doorharding van de lijm. De plaatser moet zich ervan vergewissen dat de lijm doorgehard is, alvorens de ondersteuning weggenomen wordt. De doorhardingstijd wordt verlengd door lagere temperaturen en lagere luchtvochtigheid.
 12.  Indien gewerkt wordt zonder ondersteuning is het aan de plaatser om te evalueren of de aanvangshechting van de lijm voldoende hoog is om de gevelsteen te verlijmen en op zijn plaats te houden tot volledige doorharding van de lijm.
 13.  Voorzie een speling van 7 tot 10 mm aan de rand van de dagkant, deze voeg afkitten met S40 FlexDe metalen geveldrager zet uit in vergelijking met de verlijmde bakstenen. Bij het verlijmen van grote overspanningen kan het nodig zijn om een tussenliggende elastische voeg in het midden te voorzien (tussen de stenen aan de geveldrager). Bij een overspanning groter dan 3 meter dient een tussenliggende elastische voeg van 10 mm te worden geplaatst. Indien de overspanning breder is dan 5,70 meter dienen twee tussenvoegen te worden voorzien.
Opmerkingen

Bovenvermelde lijmmethodes gelden enkel voor verlijming van 1 laag stenen dus geen 2 stenen onder elkaar en tot een verlijmde hoogte van ca. 12-13 meter. De lijmmethode is enkel geldig voor toepassingen in België. 

Draag zorg dat de gevelstenen op een droge plaats gestockeerd zijn vòòr verlijming. 

Geen voorbehandelingen (primeren) of verlijmingen bij neerslag of hoge luchtvochtigheid (mist). Vermijd condensvorming op de gevelstenen en draagconstructie. Verwerken tussen +10°C en + 30°C in stofvrije omgeving. 

Gebruik enkel de beschreven Rectavit-producten, voor de vervaldatum, onder de juiste omstandigheden. Raadpleeg hiervoor de meest recente technische fiche op de respectievelijke productpagina's (zie www.rectavit.be).

Een voorafgaande hechtingstest ter plaatse met de te gebruiken materialen en de resp. specifieke omstandigheden dient steeds uitgevoerd te worden. 

Het is aangeraden om periodieke inspecties uit te voeren, zowel op het voegwerk , elastisch voegwerk en de verlijming van de stenen alsook de gevelsteen. Dit om het gebouw in perfecte staat te houden. Eventuele beschadigingen of loszittende delen verwijderen en waar nodig is de herstellingen uitvoeren.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze verklaring en de beschreven “best practice” lijmmethodes zijn het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid voor de toepassing in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product en de lijmmethode voor de toepassing geschikt is.

4 mei 2023, 

Rectavit Technical Services

Op zoek naar inspiratie?
Volg ons op sociale media: